Design is art for losers

designed by Studio Boot

Het is goed om kritisch te kijken naar je eigen werk. Wat wil je en wat was de bedoeling ook al weer. Design is een uitgehold woord, een leuk speeltje en een toevluchtsoord voor kunstenaars in vormcrisis. Gelukkig zijn er nog wel opleidingen waar goed design wordt geleerd. (bijv. DAE en Artez) Dus stop met het maken van leuke metershoge prints op plastic zeilen van buurtbewoners in achterstandswijken. Hou op met het beplakken van bankjes met kapotgeslagen keramiek of het organiseren van buurt bbq’s onder het mom van social design. Maar ga doen waar je goed in bent en doe vooral wat je leuk vindt.

Zeefdruk in beperkte oplage verkrijgbaar in onze webshop. klik hier!

It is good to take a critical look at your own work. What do you like and what was the intention even again. Design is an empty word, a fun toy and a haven for artists in form crisis. Fortunately, there are still courses where good design is taught. (eg DAE and Artez) So stop printing big pictures on plastic sheeting of residents in slums. And no more covering of benches with broken ceramic or organizing neighbourhood bbq’s in the name of social design. Go do what you like doing and do what you do best.

Limited edition screenprint available in our shop. click here!