eigen uitgave boek

Social label Works

SOCIAL LABEL WORKS

NIEUWE PERSPECTIEVEN VOOR DESIGN EN MAATSCHAPPIJ

 

Een open boek over het ontwerpen van werk door Petra Janssen  & Simone Kramer

Het Nederlandse Social label ijvert sinds de oprichting met diverse ontwerpers voor een andere kijk op werk en design. Initiatiefnemers Petra Janssen (Studio Boot) en Simone Kramer (C-mone) zien design als een middel om een noodzakelijke systeemverandering op gang te brengen. Petra: ‘Door onszelf

 

op te stellen als creatief ondernemer en pionier zijn we in staat om mee te denken over de toekomst van onze samenleving. Een ontwerper heeft veel tools in handen om meer te kunnen betekenen.’ Simone: ‘Wij stellen de mens en zijn omgeving centraal, niet de winst- en de oplagecijfers.’ Samen met ontwerpers van naam zoekt Social label samenwerking met makers die nu nog te vaak in de marge van het arbeidsproces blijven steken.

 

Het boek Social label Works zoomt in op deze verfrissende design by doing-benadering. Behalve uitgebreide collectie- en foto-overzichten, lessen in socio economics, kwantitatieve en kwalitatieve impactmetingen, zijn er interviews met makers en designers en verslagen van lezingen en discussiepanels.
Een aantal essays plaatst de ambities van Social label in een actuele, culturele, maatschappelijke en economische context. ‘Kan design de wereld redden?’ vroeg Social label aan journalist, schrijver Jordan Hruska (o.a. The NY Times en The Economist). In zijn hoopgevende antwoord introduceert hij het begrip ‘rethinking design’. ‘Het wordt tijd te pleiten voor een meer inclusieve wereldecomie. Arbeid is daarin het ijkpunt om onze ideeën over het milieu en over elkaar te hervormen’ Laat dat nou nét het vertrekpunt van Social label zijn…

 

 

 

 

288 pagina’s lees en kijk plezier. Je kunt het bestellen in de online shop van Social label

Klik hier

————-

Redaktie Petra janssen Studio Boot & Simone kramer C-mone

Eindredactie Jack Meijers

Boekvormgeving: concept, art direction fotografie, grafische vormgeving studio boot