kraszegel in Haags gemeente museum

‘van Grote waarde – iconen van de post’

Recent gaf TNT Post de eerste interactive postzegels uit met als onderwerp architectuur. Heuse gebouwen
rijzen uit de postzegel op wanneer je deze voor je webcam houdt. Het bewijst eens te meer dat het
oude medium postzegel nog steeds springlevend is. Toen de eerste Nederlandse postzegel in 1852
verscheen zal men niet bevroed hebben welk een enorme vlucht het ontwerpen van dit ‘aanplakbiljetje’
zou nemen. In de afgelopen 150 jaar zijn er duizenden postzegels ontworpen. Als betaalbewijs, versiering
of boodschap; postzegels zijn eigenlijk mini-affiches. Als hommage aan dit kleine icoon met grote impact
toont De Affiche Galerij i.s.m. TNT Post een collectie postzegels op uitzonderlijk formaat!
De tentoonstelling ‘van Grote waarde – iconen van de post’ is te zien vanaf 10 mei.

voor meer info zie:
www.iconenvandepost.nl
www.gemeentearchief.denhaag.nl